top of page
ספוקנוער שיווק 13.jpg

פרוייקטים קהילתיים

כאן תוכלו להכיר את הפרויקטים והרגעים המיוחדים שמופקים על ידי החניכים, השינשינים, המדריכים, הבוגרים ובעיקר כלל הקהילה של ביטוי והספוקנוער

bottom of page